30. november 2015

På 141-årsdagen

På denne dagen, i 1874, blei forfattaren Lucy Maud Montgomery fødd på Prince Edward Island i Canada.

Dei som har lese dei mest kjende bøkene hennar, om Anne fra Bjørkely, er nok godt kjende med Prince Edward Island allereie. Iallfall slik det var der for om lag hundre år sidan, då dei første bøkene blei skrivne og kom ut.

Anne er ei foreldrelaus jente, som ved ein feil kjem i fosterheim hos eit gammalt, ugift søskenpar, Matthew og Marilla. Søskena i Avonlea har bede barneheimen sende dei ein gut som kan hjelpe til på garden, men i staden kjem raudhåra, fregnete, pratsame, spontane, godhjarta og temperamentsfulle Anne. Etter mykje att og fram får ho bli på garden. Og i åtte bøker følgjer vi henne gjennom barndom, ungdom og vaksenliv; skulegang, venskap, fiendskap, konflikter, små katastrofar, store gleder, kjærleik, studiar, arbeid og til slutt giftarmål og morsrolla.

Det var dei tre første bøkene eg likte best, dei som dekker åra frå Anne er 11 år og til ho blir vaksen. Eg las dei om att og om att. Særleg godt likte eg skildringa av venskapet med Diana, og når kjærleiken byrja kome inn i biletet i tenåra, og sjølvsagt alt som handla om skriving. Då eg oppdaga at det fanst fleire bøker av L. M. Montgomery, om kunstnarsjela Emily på Månegården, slukte eg dei også, om att og om att. Men det var Anne som betydde mest.

Det var truleg Anne frå Bjørkely som først tende forfattardraumen i meg. Eg las bøkene om henne då eg var om lag på same alder som ho er i dei første bøkene, etter at NRK hadde sendt den fine tv-serien om henne som kom på midten av 1980-talet.

Forfattaren har nok brukt ein del av sine eigne erfaringar i bøkene. Etter at mor hennar døydde av tuberkulose og faren flytta, vaks ho opp hos besteforeldra sine, der ho blei strengt oppdregen, slik både Anne og Emily blir i bøkene. Som Anne utdanna ho seg til lærar, og likte - openbart - å skrive.

Dersom du vil lese meir om L. M. Montgomery, kan du til dømes lese Dikterjenter av Lise Männikö.

24. november 2015

Les Pépites à Paris

I kveld blir Les Pépites-prisane delte ut i Paris, på Cirque Electrique, og eg skulle ha vore der, for Inn i elden (De la part du diable) er nominert i kategorien beste ungdomsroman og har 1/5 sjans for å vinne.

Men det er eg ikkje. Eg er heime i ein disig og såpeglatt by, det underkjølte regnet fell og eg drøymer til det Paris eg har vore i før, som eg vil reise til igjen, når alt er over for denne gong, når verda igjen verkar trygg, dei væpna soldatane er vekke frå gatene og sløret av sorg har letta over byen.

Tankane mine har gått til Paris den siste veka, og tankane vil gå til Paris i kveld, om enn på ein litt hyggelegare måte.

Til eg får reise dit igjen, mimrar eg med teksten eg skreiv etter eg var der sist, hausten 2011. Det Paris vi alle elskar: 

«PARIS MON COEUR»

Det er dette eg hugsar best: den grøne benken i Tuileries-hagane, under visnande lauv. Ein grønleg dam framom meg, eit blomsterflor i raudt og gult. Fuglar som flyg inn og ut av buskaset, som får greinene over benken til å vippe. Å sitje på benken, lese ein fransk roman i Paris. Dei låge lydane frå uterestauranten med runde bord under parasollar, kelnerar med brett i hendene.

Menneska som sit overalt, forretningsfolk som et lunsj i hagane. Ei eldre kvinne som les på ein stol i skuggen, med beina kvilande på ein annan. Alle menneska ved fontenene. Parisarar og turistar. Sola som brenn mot den svarte strømpebuksa. Skuggen under trea, kjølig om ein sit for lenge. September i Paris, ein siste rest av sommar, i gryande haust.

Dei kvite marmortrappene på Sacre Coeur, den vakre kyrkja på Montmartre, som eg brått såg opplyst av ettermiddagssol frå brua mellom Eiffeltårnet og Trocadero. Kvit, kald marmortrapp, sol og vid utsikt over byen. Den snikande lukta av noko menneske eller dyr har etterlate seg. Overalt i Paris: lukta av urin bak tilsynelatande reine overflater.

Å gå langs Seinen, kike i dei små bok- og plakatbuene som står på rekke og rad langs venstre breidd. Notre Dame på andre sida av elva, så Louvre der den mystiske Mona Lisa heng innesperra bak skotsikkert glas med ein flokk japanarar tett innpå. Å gå langs Seinen, forbi restaurantbåtane. Sjå det grumsete elvevatnet, kjenne brusteinen duve, så klyve opp ei trapp og gå opp på ei av bruene. Stå der og sjå til alle retningar, tenke, så velje, gå vidare.

Vakkert overalt. Sitje på ein fortausrestaurant og sjå på dei som går forbi, dei som stumpar røyken ved kinoplakaten før dei spring ned trappene til metroen. Få ein quiche med salat og eit glas raudvin. Irritere seg smått over ungdomsgjengen på nabobordet, som flirer så høgt heile tida, som drikk café au lait og cola, gutane som prøver å imponere.

Paris igjen, etter ti år. Hit kom vi ein tidleg morgon med nattoget frå Amsterdam. Eg hugsar dei lange, underjordiske gangane mellom togstasjonen og metroen. Hugsar lukta av urin der nede. Hugsar Champs-Élysées ein søndag morgon før klokka ni. Sval julimorgon, medbrakt frukost på ein benk og ein einsleg joggar som prusta forbi.

Hotellet i 10. arondissement. Drive av eit eldre ektepar som krangla inn i nettene, hotellgjestane som hysja iltert ut gjennom dei opne vindauga. Eit rom preservert frå syttitalet. Blomstra tapet i gammalrosa, med matchande sengeteppe i velur. Utsikt frå vindauget over parisiske hustak. Eg elska byen med det same. Eg har lengta etter å kome tilbake.

Eg oppsøker den engelske bokhandelen Shakespeare and Company, rett over elva for Notre Dame. Trong, gammal bokhandel, bøker frå golv til tak. Poet’s Corner og ei trapp til andre etasje med bibliotek, leserom, eit piano. Berre å setje seg ned, berre å lese, å spele, føle seg som heime.

Eg søv godt i dei franske nettene, med lydane frå franske bilar og samtalar utanfor. Den siste natta får eg fem myggstikk av ein fransk mygg. Stikka hovnar opp og eg må ta allergimedisin når eg kjem heim. Aldri har eg vore så glad for myggstikk, som desse. For eg har vore tilbake. Paris, mon coeur, endeleg fekk eg møte deg igjen.

Spalte i Nationen, laurdag 30. september 2011

17. november 2015

Neiden 1970

I 1880-åra innvandra forfedrane mine på farssida frå Finland til Finnmark. Dei slo seg ned i eit lita bygd i Nord-Varanger, midt mellom Vadsø og Vardø. Det norske namnet på bygda er Skallelv, det finske; Kallijoki.

Dei finske forfedrane mine kom frå ein stad ved Bottenvika, ikkje så langt frå Oulo, som del av ei finsk innvandringsbølgje som starta midt på 1800-talet. Ingen av dei var frå Tornedalen, der flesteparten av dei norske kvenane kjem frå. Vi blir likevel rekna med til den kvenske/ norsk-finske minoriteten i Noreg i dag.

Heilt frå eg var lita har eg vore nyfiken på dette finske og på staden og miljøet som far min kom frå. For far min flytta heimefrå alt som 17-åring, og enda - saman med tre av dei eldre brørne sine - på Sunnmøre, der han gifta seg, fekk born og blei verande. Og her voks eg opp. Det einaste merket eg hadde av den halvt finske bakgrunnen min var namnet. Basso. Ei fornorska utgåve av namnet på den finske staden farfars far kom frå.
Språket lærte eg aldri, far min meinte at han ikkje kunne det. Det har vist seg seinare at han kan ein del, likevel. Og eg har så smått byrja lære, eg også.

Då eg tidlegare i haust blei gjort merksam på ein av haustens romanar, skriven av ein annan norsk forfattar med finsklydande etternamn, Arvola, og romanen til alt overmål hadde stadnamnet Neiden i tittelen - ein stad til forveksling lik staden der far min voks opp, berre på sørsida av Varangerfjorden - skjønte eg at eg måtte lese.

Det var ei uventa sterk leseoppleving. Neiden 1970 er eit fint, sårt og tidvis svært vondt portrett av forholdet mellom ei dotter og ein alkoholisert, men godhjarta far. Vi får vere med dei to frå jenta er lita og er med far sin overalt og på alt han gjer, til ho får eigne barn og omsider sluttar å kome, fordi han har byrja drikke slik igjen. Og så døyr han, åleine, den sommaren, og ho er ikkje der, for ho har ikkje kome til han på ferie det året, for første gong i heile sitt liv.

Ingeborg Arvola skildrar også den norsk-finske kulturen som faren og namnet hennar er frå og som blir halden i hevd i bygdene langs Varanger-fjorden; det finske språket dei eldre snakkar, den spesielle fiskemetoden frå Neiden, Käpälä-fisket, køyring med hest og slede, bjørnen i skogen og laksen i elva.

Eg anbefaler boka sterkt. Det er ei bok eg ikkje så snart vil gløyme.

13. november 2015

Må det handle om meg?

Jan van Eyck måla seg sjølv inn i spegelen (utsnitt)
I går, på min vanlege lufte- og spasertur, høyrde eg på den nyaste episoden av Norsk bokpodkasting, der kritikarane i NRK diskuterer aktuelle bøker. Ei av bøkene det blei snakka om er den siste historiske romanen til Thorvald Steen, Det usynlige biblioteket. Eg har ikkje lese boka sjølv, så eg baserer referatet på det eg har høyrt og lese meg til frå andrehandskjelder.

I romanen møter vi Aleksander den store, som ligg for døden, Aristoteles og forfattaren sjølv, altså Thorvald, som er dårleg av ein muskelsjukdom. I tillegg får vi møte Phyllis frå Makedonia, kokka og elskarinna til både Aleksander og Aristoteles, for det er ho som skriv ned historia om Aleksander.

Mykje i denne boka er sjølvsagt oppdikta, slik det alltid må vere med historiske romanar. Og som det alltid er i historiske romanar har forfattaren dikta rundt verkelege kjelder og også funne på nokre eigne. Det meir uvanlege er at forfattaren sjølv er til stades i teksten for å både fortelje si eiga historie og for å kommentere eiga skriving og eigen research undervegs. Dette er ikkje noko nytt, sjølvsagt. Det er blitt gjort før, også i den historiske romansjangeren. Men det er ikkje vanleg.

Skiljet går mellom den reine fiksjonen - der lesaren blir plassert inn i ei anna tid og må oppleve den tida, ukommentert, forstå den med sine eigne forkunnskapar og sansingar - og ei blandingsform der lesaren i tillegg til fiksjonshistoria får vere med inn i arbeidet til forfattaren: kjeldegranskinga, dei historiske hola som blir fylte, spekulasjonar og grubling, litterære grep og det detektivliknande arbeidet i arkiv og bibliotek. Og i tillegg får lesaren gjerne ein del av forfattaren si personlege historie, som ein reknar med er relativt sannferdig.

Men så til det som fekk meg til å skrive dette innlegget, og stille meg spørsmålet: Må forfattaren skrive seg sjølv inn i fiksjonen for at han skal vere litterært interessant i vår tid? Og gjeld dette spesielt for den historiske romanen? I så fall: korfor?

Eg siterer frå Norsk bokpodkasting 12.11.2015:
Knut Hoem: «Og så er det kanskje klokt av den historiske romanen nå å ha en forteller som er litt sånn kroppslig, fysisk til stede i boken, altså i stedet for at vi bare liksom skal settes inn i en slags førkristen tid og så være der helt sånn med vanntette skott mot verden rundt.»

Anne Cathrine Straume: «Ja, for da belyser jo nettopp han, tenker jeg, det problemet at vi står jo her langt unna, dette skjedde da, men hva vet vi egentlig (...)»

Ja, kva veit vi eigentleg? Som historikar kan eg gi eit svært konkret svar på dette spørsmålet. Ofte veit vi svært lite, berre stykkevis og delt, og jo lenger tilbake vi kjem i tida og historia, jo meir usikre blir kjeldene og kjeldene sitt opphav. Er dette ei originalkjelde frå år 200 eller ei avskrift frå eit kloster tre hundre år seinare? Og har munken endra noko medan han transkriberte?

Som både historikar og forfattar er eg godt kjend med og også glad i kjeldegranskinga, dette langsame detektivarbeidet som fører meg både på rett spor og på villspor, anten eg skriv sakprosa eller skjønnlitteratur. Eg er blitt spurt om eg ikkje vil skrive ein roman med eit slikt metanivå, der fiksjonen blir broten ved at eg - forfattaren - stig fram i teksten og tek lesaren med meg inn i kjeldearbeidet, inn i konstruksjonen av fiksjonen, inn i dei vurderingane som blir gjort, og kanskje også inn i mitt eige liv.

Det er jo veldig in med sjølvbiografi om dagen. Forfattarar skriv sine eigne liv. Forfattarar skriv seg sjølve inn romanar; skriv metalittære romanar, skriv lett forkledde sjølvbiografiske romanar. Lesaren får møte forfattaren som skriv romanen lesaren les. Eg kan like dette godt sjølv, som lesar, dei gongene det funkar.

Men som forfattar har eg hatt sterk motstand mot å gjere dette. For meg er kjeldearbeidet noko kvardagsleg, noko som må gjerast, noko som kan fylle meg med både sterk uvilje og intens glede. Er det interessant nok for ein lesar? Må eg dikte det interessant for at det skal bli det, litterært sett? Og kva med mi eiga historie, mitt eige liv: vil eg dele det med lesarane? Er det rom eg ønskjer å opne? Er det noko i mitt liv som vil vere interessant for andre å lese? I så fall: korfor?

Og kva vil eg med bøkene mine? Er eg villig til å bryte fiksjonen? Eller er det nettopp illusjonen om å reise i tid eg vil kome til med bøkene mine; kjensla av å ha skrudd på ein brytar og brått finne seg sjølv i ei sølete Trondheimsveite i 1749, og få bli der så lenge ein vil, utan å måtte bli riven ut av det av ein brysam, metalitterær forfattar?

Men det er jo ikkje heilt in å dikte lenger. Fleire forfattarar uttalar at fiksjon er blitt uinteressant for dei, berre ekte, levd liv er interessant å skrive om. Dag Solstad leverte for to år sidan den mykje omtalte romanen Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896, der han nekta å dikte seg inn i eller rundt dei historiske slektskjeldene sine, men heller fann førebiletet sitt i arkivstudien til Espen Søbye, der kjeldene blir presenterte i stor grad ukommenterte og iallfall ikkje dikta vidare på eller i større grad forklart, om eg har forstått rett. Som historikar ser eg appellen i denne puristiske metoden, men som skjønnlitterær forfattar og -lesar ser eg at dette kan bli tungt for dei fleste.

Kanskje er det berre eg som nektar å følgje tida. Som er antikvarisk, historisk, i tenke- og skrivemåte. Kanskje er eg det i mange kritikarar sine auge. Og kanskje endrar eg syn ein dag, om eg verkeleg får ein god idé. Men kva synest lesarane eigentleg om metaromanen? Og må alle verkeleg gjere det same, til same tid? 

2. november 2015

Velfortent til Fosse

Førre veke blei Nordisk Råds prisar delte ut og i år som i fjor gjekk Noreg av med sigeren i ein av litteraturkategoriane.

I fjor var det som kjent Håkon Øvreås og Øyvind Torseter (ill.) som fekk prisen for beste barne- og ungdomsbok for den herlege barneromanen Brune, og i år var det, som dei fleste sikkert har fått med seg, Noregs «fremste dramatikar sidan Ibsen» og ein av våre finaste og mest særprega forfattarar, Jon Fosse, som fekk vaksenbokprisen for Trilogien - Andvake, Olavs draumar og Kveldsvævd - tre små romanar som kom ut i perioden 2007-2014 og som no er gitt ut samla i ei bok.

Meir velfortent pristildeling skal ein leite lenge etter, i mi meining. Jon Fosse har også vore nominert til prisen tidlegare for den fantastiske, vesle romanen Morgon og kveld (2000). Etter eg hadde lese boka i 2007, skreiv eg mellom anna dette her på bloggen:

«Ikkje har eg gråte slik av ei bok på det eg kan hugse. Dette er ei av dei finaste bøkene eg har lese. Ei av dei varaste. Den gamle mannen Johannes, på randen av livet, er så fint skildra, er så tydeleg. Han får meg til å tenke på bestefar min, som også var fiskar. Som røykte rullings og pipe, og som bøtte sine eigne garn i kjellaren, under det gule lyset i arbeidsrommet.»

Også Trilogien er vel verd å lese. Og mange, mange andre av dei talrike utgjevingane hans, om det er romanar, barnebøker, lyrikk, librettoar, dramatikk eller essay. Om du ikkje har gjort deg kjend med Jon Fosse enno, er dette eit godt høve. Du kan godt byrje med Trilogien, eller med Morgon og kveld. Eller du kan gå og sjå eit av dei korte, sterke stykka hans om eit blir sett opp på eit teater nær der du bur. 

29. oktober 2015

De la part du diable - og prisnominasjon!

I dag fekk eg endeleg den franske utgåva av Inn i elden i handa. Elegant og vakker, forseggjort, med titlar og vignettar i art noveau-stil, og med uvant mange vokalar på sidene.

Eg har prøvd å lese litt; eg som ikkje kan anna enn litt turistfransk til nauds. Eg har lese slutten av Elen si historie, den eg alltid må gråte ein skvett av, og den delen eg kanskje kan best, nærast utanboks, langt tidlegare i boka, der Elen står på Kiberget og ser på nordlyset som bryt som bårer over himmelen; lysande, grøne band som viklar seg inn i kvarandre, som glir saman og deler seg, så store at dei omkransar heile bygda. Ho høyrer ein tone i nordlyset, ein mørk dur som dirrar gjennom natta.

Slik blir det på fransk:

L'aurore boréale jaillit comme des flots déchirant le ciel. Des bandes vertes et luminescentes se rejoignirent, glisserènt ensemble puis se divisèrent, immenses au point d'encercler tout le hameau. Il y avait une sonorité dans cette lumière du nord, un grondement assourdi qui vibrait dans l'obscurité. 

Boka kom ut i Frankrike den 14. oktober og ei dryg veke seinare fekk eg vite at ho er nominert til litteraturprisane Les Pépites i kategorien beste ungdomsbok, saman med fire andre. Vinnaren blir offentleggjort 24. november. 

Eg fekk også vite, av den franske omsetjaren Pascale Mender, at boka har hamna på den store bokhandelkjeden FNAC si «coup de coeur»-liste - ei liste over særdeles godt likte bøker.
Bra start i Frankrike, med andre ord. No er det berre å håpe på ein invitasjon!

25. oktober 2015

Lev vel, alle

I haust har Morgenbladet hatt ein serie med høgst ulike tekstar om einsemd, skrivne av så forskjellige skribentar som Karl Ove Knausgård, Marit Eikemo, Harald Eia, Eline Lund Fjæren og Geir Gulliksen, for å nemne nokre.

Einsemd kan vere så mangt. Ønskt eller uønskt. Sørgeleg eller lykkeleg.
Ein fin tanke, at einsemd kan vere lykkeleg. Eg kan kjenne meg igjen i det. I begge delar, både den lengtande, melankolske einsemda og den tilfredse, avslappa - den som er sjølvvalt.

Ein av haustens romanar handlar om einsemd. Ikkje den positive, sjølvvalde einsemda, men den vonde og uønskte. Einsemda som kjem til trass for at ein har andre menneske rundt seg, familie. Einsemda i å ikkje nå fram til kvarandre, eller til den ein vil vere, eller til den ein vil vere saman med.

Lev vel, alle er Hilde K. Kvalvaag si femte bok og andre roman for vaksne. Ho har tidlegare skrive prislønte bøker for både ungdom og vaksne. I 2010 fekk ho mellom anna Brageprisen for den sterke ungdomsromanen Fengsla. I 2008 las eg den første vaksenromanen hennar, Skagerrak, som eg også likte svært godt.

I haustens roman følgjer vi den vesle familien på to, åleinemora Gunhild og den halvvaksne sonen hennar Knut. Gunhild vil reise i fotefara til oldefar sin, som forlét kone og seks born i Noreg og emigrerte til Canada, utan å nokon gong kome att. I mange år sende han varme brev til familien i Noreg, som han alltid avslutta med: 'Lev vel, alle'. Men korfor kom han ikkje tilbake?

Seksten år gamle Knut har droppa ut av skulen etter ein alvorleg valdsepisode, der han har vore nær ved å drepe ein gut som har teke frå han kjærasten. Han er sint og ulykkeleg. Vil ikkje vere med på den idiotiske turen, men har ingenting heime å gjere, heller. Etter det som skjedde er han blitt utstøytt av skulekameratane og mor hans håper at reisa vil få han inn på eit anna spor, gjere han godt.

Som lesar opplever eg Knut som umogeleg. Han er barnsleg, sta, eigenrådig og egoistisk. Han ser ikkje mora, det ho prøver på eller det ho heilt åleine går gjennom: blør ut eit barn som har døydd i mors liv, samstundes som ho er nær ved å miste det einaste barnet ho har. Men eit stykke ut i boka skjer det noko som endrar alt. Som gjer at Knut må stille opp, vere noko for mor si om ho skal leve. Eit sterkt punkt i romanen, som dreier alt rundt.

Boka tematiserer forholdet mellom foreldre og barn. Det umogelege, nærast uoverstigelege gapet som kan opne seg mellom to som burde vere heilt nær. Desperasjonen i kjærleiken, den tynne lina mellom kjærleik og hat i nære relasjonar og den enorme mobiliseringa i kraft og vilje som kan kome når det verkeleg trengst. 
Boka tematiserer mannsrolla i sine ulike former, i ulike aldrar og ulike posisjonar og relasjonar. 
For sjølv om eg trudde det skulle vere ei bok om Gunhild, er Lev vel, alle mest av alt ei skildring av Knut og navigasjonen hans gjennom ei svært vanskeleg tid i livet. Om mennene som ikkje strekk til. Som ikkje får det til: livet, kanskje - kjærleiken, det nære?
Det er også ei sterk skildring av det å vere mor og kvinne. Av å ønske seg nærare, ønske seg meir, å ikkje få nok av kjærleiken og livet. Ein sterk lengt gjennomsyrar heile teksten, ein desperasjon etter noko meir, at alt skal bli annleis, at ting skal bli lettare, falle på plass. At kjærleiken skal opne armane og ta deg imot. 

Lev vel, alle er ein av haustens sterke romanar som eg håper ikkje forsvinn i det store brølet bokhausten er, der nokre få titlar dominerer over dei fleste andre og forlaga vel seg ut eit par dei vil satse på, medan dei andre bøkene blir overlatne til seg sjølve, med den smale ryggen ut i bokhandelhyllene. 

6. oktober 2015

Inn i gløymsla

Mange av oss støyter i løpet av livet på demens hos ein eller fleire av dei vi er glade i. Det er vondt i starten, å sjå fortvilinga forvirringa medfører, kor ekkelt det er å forstå at ein har byrja gløyme. Lenge kan både vi og den det gjeld bortforklare: det er vanleg å gløyme når ein blir eldre, det er vanleg å gløyme meir når ein er trøytt eller har vore utsett for påkjenningar og sjukdom. Slik er det ei stund, kanskje i mange år. Men etter kvart stig forskjellen fram mellom det å vere litt gløymsk og det å sakte og ubarmhjartig forsvinne inn i den store gløymsla, der draum og røynd blandar seg og notid og fortid er umogeleg å skilje.

Det vondaste for den pårørande er når den ein er glad i ikkje kjenner deg att lenger. Når blikket blir symjande, uforståande, forvirra. Eller når den demente endrar personlegdom og viser seg som ein heilt annan enn den ho eller han har vore for deg i alle åra før desse. Og så er gleda desto større dei gongene den demente har eit glimt av attkjenning i seg. Er slik som før og smiler når du kjem, seier: «Der kjem du!», seier: «Du liknar på meg, du!», seier kanskje namnet ditt, i sjeldne, gylne augeblikk.

Kanskje er det den personlege erfaringa som gjer at eg er blitt merksam på at det er kome mange bøker om eller med demente personar dei seinare åra (for bøker om demens har sjølvsagt kome lenge før eg byrja legge merke til det). Cathrine Knudsen snakka om å skrive om demens på Litteratursymposiet i Odda for nokre år sidan, i romanen Jeg kunne vært et menneske som kom i 2011. Martin Baldysz debuterte med romanen Vintertrang i 2013, Laila Sognnæs Østhagen gav i 2014 ut I morgen forsvinner jeg litt til og Cecilie Enger skreiv Mors gaver, inspirert av si eiga mors demens.

Ei av dei finaste skildringane av demens eg har lese er i novella til Alice Munro The Bear Came Over the Mountain frå samlinga Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage, filmatisert i vakre Away from her, om eit ektepar der kvinna blir dement og forsvinn inn i si eiga verd. 

No har eg byrja lese ei heilt anna slags bok, nemleg ein krim med ein dement person i hovudrolla; Elisabeth is Missing av Emma Healey. Korleis nøste opp i ei forsvinningssak når ein heile tida gløymer kva det er ein leiter etter og kva ein har fått vite? Når fortid blandar seg med notid, historia til den forsvunne veninna Elisabeth og den forsvunne søstera Sukey, kva har skjedd, då og no, kva spor høyrer med til kva for ei gåte?

Eg las mykje krim i yngre år, så mykje at eg blei mektig lei av oppstylta plott og stadig mindre truverdige seriemordarar, og i stor grad har slutta oppsøke sjangeren. Men då Elisabeth is Missing (Elisabeth er borte) kom ut på norsk i vår, fekk boka såpass glitrande kritikkar at eg blei nyfiken. Og sjølv om boka har krimelement er det ikkje den tradisjonelle krimforteljinga du får servert. Skildringa av demente Maud er fint og innsiktsfullt gjort og gåten rundt desse to forsvinningane dreg historia framover. Emma Healey har fått fleire litterære prisar for denne boka, som er hennar debut, og eg gler meg til å lese vidare og håper Maud klarer å finne ut kva som har skjedd.

14. september 2015

Siste nytt frå bokhausten

For ein månads tid sidan skreiv eg eit innlegg om bokhausten, og om kor stor forskjell det er på bokhausten for ein forfattar som har bok og ein forfattar som ikkje har det.

Eg har ikkje ny bok i haust, men eg har likevel ei ny utgjeving på trappene. Inn i elden kjem nemleg på fransk 14. oktober, under tittelen De la part du diable. Det er Editions Thierry Magnier som gir ut boka. Dei har tidlegare gitt ut andre norske forfattarar, som Bjørn Sortland, Endre Lund Eriksen og Maria Parr, for å nemne nokre. Eg kan ikkje fransk sjølv, men gler meg likevel til å forsøke å lese litt og er spent på om utgjevinga vil få noko merksemd i Frankrike eller ikkje.

Omslaget er iallfall veldig flott og eg har hatt god dialog med omsetjaren Pascale Mender undervegs i arbeidet med den franske teksten. Det har vore interessant å få innblikk i hennar arbeid og til dømes sjå kva som ikkje er like innlysande for ein fransk lesar som det er for ein norsk.

I dag fekk eg vite at også den danske utgåva, som får tittelen Ind i ilden, er rundt hjørnet. Turbine forlaget vil gi den ut kring årsskiftet 2015/ 2016. Den kan eg iallfall lese sjølv! Turbine gir også ut bøker av mange andre norske forfattarar, mellom andre Tom Egeland, Hilde Hagerup, Harald Rosenløw Eeg, Ingvar Ambjørnsen og Vigdis Hjort.

Kjersti Instefjord, Marit Kaldhol og eg
Noko anna som kan skje ein bokhaust eit års tid etter at ein har gitt ut si førre bok, er at det kan dukke opp prisar. Og det er jo veldig gøy! Eg har tidlegare skrive om kor kjekt eg synest det er at Finne ly kom på kortlista til Bokbloggerprisen 2014 - særleg saman med Marit Kaldhol, som eg både er ven og fan av, og som gir ut bøkene sine på same forlag som eg.
Denne prisen blei - som mange av dykk veit - delt ut i helga, og gjett kven som blei kjempeglad då ho vann! Min første lesarpris!

Ingvild H. Rishøi fekk prisen i open klasse for Vinternoveller, som første bokmålsbok så langt. Ikkje verst utteljing for nynorsken, det. Men sjølve prisen var jo eigentleg lik for alle oss nominerte, nemleg samlesinga av bøkene våre og den store synleggjeringa det inneber, noko som er stadig meir viktig i ei tid der avisene kuttar i bokstoffet og kjendis- og bestseljarfokuset blir større og større både i media og i bokhandlane.

Samlaget er sjølvsagt glade for å vinne romanprisen for andre år på rad, i fjor var det som kjent Agnes Ravatn som fekk den aller første prisen for sin roman Fugletribunalet, medan Ruth Lillegraven fekk prisen i open klasse for diktboka Urd.

Det blir interessant å følgje prisen vidare. Kanskje hiv eg meg også på ei samlesing eller to, sånn i det stille og på eiga hand.

Foto: David Aasen

2. september 2015

Barcelona, Budapest, Berlin

Åleine på tur er greitt i nokre dagar, men så byrjar eg å kjede meg. Slik også no, i Berlin. Der alt finst. Heldigvis finst også gode bøker.

I kveld les eg Rønnaug Kleivas Armenia, Albania, Argentina, om Rønnaug som reiser åleine til usentrale stader i verda og kjem i kontakt med ymse folk, gode, dårlege, kvinner og menn, mest menn. Og eg tenker at Rønnaug i boka er svært uredd, ho hiv seg ut i det, hiv seg med, våger å stole på folk, og stikk av dei gongene dei ikkje er til å stole på. Ho er modig og sjølvstendig.

Langt meir sjølvstendig enn eg, som kan kvi meg for å setje meg på ein ukjend kafé i ein ukjend by åleine. Sjølv om eg er svolten, sjølv om eg er tørst, sjølv om eg har bok. Korfor? Det handlar vel om å hive seg ut i det. Ulikt Rønnaug i boka har eg ikkje lyst til å kome i prat med ukjende folk, kjenner eg meg ikkje uredd og modig, hiv eg meg ikkje med på ting. Men det er fint å lese om andre som gjer det, medan eg sjølv sit i ei hyggeleg leilegheit i eit trygt bustadområde i Berlin, litt kjedeleg og veldig stilt, ein stad ein kan sove godt og vakne til kyrkjeklokker om morgonen.
Og snart kjem det forsterkningar.